【双调】对玉环带清江引 四景题诗原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【双调】对玉环带清江引 四景题诗

作者:汤舜民 朝代:元代
【双调】对玉环带清江引 四景题诗原文
郎上孤舟,片帆无计留。妾倚危楼,寸心无限愁。红雨打船头,苍烟迷渡口。
眼底阳关,今宵何处宿?梦里阳台,此情何日休?这番相思直恁陡,名利相迤逗。
未够两宵别,又早三分瘦,五花诰几时得到手。
  江雨淋淋,梅垂无数金。庭树阴阳,蝉鸣不调琴。鹦鹉罢双斟,鸳鸯闲半枕。
粉汗浸浸,碧筒羞自饮。神思沉沉,白头愁自吟。青鸾晓来传信音,昨夜灯花谶。
且教宁耐些,别不叮咛甚,刚写道小生除翰林。懒听笙歌,酒空金叵罗。倦对妆
盒,尘蒙珠络索。眉黛扫青蛾,髻云松翠螺。人在鸣珂,功名都蹬脱。路阻关河,
音书越间阔。西风小亭黄叶多,镇日垂帘幕。鸾钗颠倒簪,鸳枕弯ㄣ卧,孤飞
儿应似我。
  去岁观梅,折花亲赠君。今岁观梅,对花不见人。别处恋新婚,抛离美眷姻。
使得囊空,心儿不自忖。寄得书来,话儿不甚准。秀才每则理会虚调文,就里没
公论。不趁雨云期,只待风雷信,急回来土牛儿鞭罢春。 闺怨
  罗袖偷掩,泪珠凝粉腮。宝镜羞看,鬓云松玉钗。飞絮点香阶,落红铺翠苔。
去了青春,青春不再来。巴到黄昏,黄昏怎地捱?推开绿窗邀月色,问月人何在?
欢娱往日多,烦恼今番煞,将一片惜花心愁窖里埋。
  香透帘栊,藕花风渐生。影上阑干,梧桐月正明。何处理银筝?谁家调玉笙?
空有佳音,住音不待听。料想归期,归期未有程。他卖词章在柳营花阵里逞,不
管人孤另。扯破紫香囊,摔碎青铜镜,西厢下再不和月等。满泛霞杯,羞歌白苎
词。浓蘸霜毫,倦题红叶诗。心绪乱如丝,人情薄似纸。待害相思,相思干害死。
投至别离,别离何似此。恨天涯寡情游荡子,堕却青云志。烟花惹梦魂,风月关
心事,便那里步蟾宫折桂枝。
  孔雀屏开,半遮银蜡光。翡翠衾寒,多薰宝篆香。枕剩绣鸳鸯,钗闲金凤凰。
恨杀飘蓬。飘蓬薄幸郎。瘦损风流,风流窈窕娘。梅花影儿才上窗,越恁添愁况。
砧声耳畔来,月色帘前晃,问离人断肠也不断肠。
【双调】对玉环带清江引 四景题诗拼音解读
láng shàng gū zhōu ,piàn fān wú jì liú 。qiè yǐ wēi lóu ,cùn xīn wú xiàn chóu 。hóng yǔ dǎ chuán tóu ,cāng yān mí dù kǒu 。
yǎn dǐ yáng guān ,jīn xiāo hé chù xiǔ ?mèng lǐ yáng tái ,cǐ qíng hé rì xiū ?zhè fān xiàng sī zhí nín dǒu ,míng lì xiàng yǐ dòu 。
wèi gòu liǎng xiāo bié ,yòu zǎo sān fèn shòu ,wǔ huā gào jǐ shí dé dào shǒu 。
  jiāng yǔ lín lín ,méi chuí wú shù jīn 。tíng shù yīn yáng ,chán míng bú diào qín 。yīng wǔ bà shuāng zhēn ,yuān yāng xián bàn zhěn 。
fěn hàn jìn jìn ,bì tǒng xiū zì yǐn 。shén sī chén chén ,bái tóu chóu zì yín 。qīng luán xiǎo lái chuán xìn yīn ,zuó yè dēng huā chèn 。
qiě jiāo níng nài xiē ,bié bú dīng níng shèn ,gāng xiě dào xiǎo shēng chú hàn lín 。lǎn tīng shēng gē ,jiǔ kōng jīn pǒ luó 。juàn duì zhuāng
hé ,chén méng zhū luò suǒ 。méi dài sǎo qīng é ,jì yún sōng cuì luó 。rén zài míng kē ,gōng míng dōu dēng tuō 。lù zǔ guān hé ,
yīn shū yuè jiān kuò 。xī fēng xiǎo tíng huáng yè duō ,zhèn rì chuí lián mù 。luán chāi diān dǎo zān ,yuān zhěn wān ㄣwò ,gū fēi
ér yīng sì wǒ 。
  qù suì guān méi ,shé huā qīn zèng jun1 。jīn suì guān méi ,duì huā bú jiàn rén 。bié chù liàn xīn hūn ,pāo lí měi juàn yīn 。
shǐ dé náng kōng ,xīn ér bú zì cǔn 。jì dé shū lái ,huà ér bú shèn zhǔn 。xiù cái měi zé lǐ huì xū diào wén ,jiù lǐ méi
gōng lùn 。bú chèn yǔ yún qī ,zhī dài fēng léi xìn ,jí huí lái tǔ niú ér biān bà chūn 。 guī yuàn
  luó xiù tōu yǎn ,lèi zhū níng fěn sāi 。bǎo jìng xiū kàn ,bìn yún sōng yù chāi 。fēi xù diǎn xiāng jiē ,luò hóng pù cuì tái 。
qù le qīng chūn ,qīng chūn bú zài lái 。bā dào huáng hūn ,huáng hūn zěn dì ái ?tuī kāi lǜ chuāng yāo yuè sè ,wèn yuè rén hé zài ?
huān yú wǎng rì duō ,fán nǎo jīn fān shà ,jiāng yī piàn xī huā xīn chóu jiào lǐ mái 。
  xiāng tòu lián lóng ,ǒu huā fēng jiàn shēng 。yǐng shàng lán gàn ,wú tóng yuè zhèng míng 。hé chù lǐ yín zhēng ?shuí jiā diào yù shēng ?
kōng yǒu jiā yīn ,zhù yīn bú dài tīng 。liào xiǎng guī qī ,guī qī wèi yǒu chéng 。tā mài cí zhāng zài liǔ yíng huā zhèn lǐ chěng ,bú
guǎn rén gū lìng 。chě pò zǐ xiāng náng ,shuāi suì qīng tóng jìng ,xī xiāng xià zài bú hé yuè děng 。mǎn fàn xiá bēi ,xiū gē bái zhù
cí 。nóng zhàn shuāng háo ,juàn tí hóng yè shī 。xīn xù luàn rú sī ,rén qíng báo sì zhǐ 。dài hài xiàng sī ,xiàng sī gàn hài sǐ 。
tóu zhì bié lí ,bié lí hé sì cǐ 。hèn tiān yá guǎ qíng yóu dàng zǐ ,duò què qīng yún zhì 。yān huā rě mèng hún ,fēng yuè guān
xīn shì ,biàn nà lǐ bù chán gōng shé guì zhī 。
  kǒng què píng kāi ,bàn zhē yín là guāng 。fěi cuì qīn hán ,duō xūn bǎo zhuàn xiāng 。zhěn shèng xiù yuān yāng ,chāi xián jīn fèng huáng 。
hèn shā piāo péng 。piāo péng báo xìng láng 。shòu sǔn fēng liú ,fēng liú yǎo tiǎo niáng 。méi huā yǐng ér cái shàng chuāng ,yuè nín tiān chóu kuàng 。
zhēn shēng ěr pàn lái ,yuè sè lián qián huǎng ,wèn lí rén duàn cháng yě bú duàn cháng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】对玉环带清江引 四景题诗原文,【双调】对玉环带清江引 四景题诗翻译,【双调】对玉环带清江引 四景题诗赏析,【双调】对玉环带清江引 四景题诗阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。长安诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.changantheater.com/shi/60078.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语