【双调】殿前欢_次韵桂婆婆原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【双调】殿前欢_次韵桂婆婆

作者:张可久 朝代:元代
【双调】殿前欢_次韵桂婆婆原文
次韵

桂婆婆,云娘行酒雪儿歌。倚南楼唤起东山卧,同入无何。停杯问素娥,芳年大,不嫁空担阁。朱颜去了,还再来么?

春情

话相思,晓鸟啼在绿杨枝。起来搔首人独自,谩写乌丝。和梨园乐府诗,代锦帕回文字,诉玉女伤心事。刘郎去后,燕子来时。

秋思

写新愁,一声羌管满天秋。骨崖崖人比山容瘦,孤倚南楼。珠帘上玉钩,宝篆销金兽,画鼓催银漏。关心渭水,回首并州。

归山

伯人嫌,休官归去效陶潜。山房幸有猿鹤占,试卷疏帘。池边翠藓,屋角垂杨苫,山色揉蓝染。闲花点点,凉月纤纤。

夜宴

锦排场,云鬓扶醉肉屏香。芙蓉被暖销金帐,酒尽更长。新声改乐章,莲儿唱,花落秋江上。银蟾耿耿,玉马当当。

苕溪遇雪

水晶宫,四围添上玉屏风。姮娥碎翦银河冻,搀尽春红。梅花纸帐中,香浮动,一片梨云梦。晓来诗句,画出渔翁。

归兴

暮云遮,故山千里路途赊。飘零湖海得还舍,整顿些些。苔荒竹径斜,树老茅亭趄,柳减荷花谢。双飞翡翠。一梦胡蝶。

西溪道中

笑掀髯,西溪风景近新添。出门便是三家店,绿柳青帘。旋挑来野菜甜,杜酝浊醪酽,整扮村姑斩女。谁将草书,题向茅檐。

爱山亭上

小阑干,又添新竹两三竿。倒持手版颐看,容我偷闲。松风古砚寒,藓上白石烂,蕉雨疏花绽。青山爱我,我爱青山。

【双调】殿前欢_次韵桂婆婆拼音解读
cì yùn

guì pó pó ,yún niáng háng jiǔ xuě ér gē 。yǐ nán lóu huàn qǐ dōng shān wò ,tóng rù wú hé 。tíng bēi wèn sù é ,fāng nián dà ,bú jià kōng dān gé 。zhū yán qù le ,hái zài lái me ?

chūn qíng

huà xiàng sī ,xiǎo niǎo tí zài lǜ yáng zhī 。qǐ lái sāo shǒu rén dú zì ,màn xiě wū sī 。hé lí yuán lè fǔ shī ,dài jǐn pà huí wén zì ,sù yù nǚ shāng xīn shì 。liú láng qù hòu ,yàn zǐ lái shí 。

qiū sī

xiě xīn chóu ,yī shēng qiāng guǎn mǎn tiān qiū 。gǔ yá yá rén bǐ shān róng shòu ,gū yǐ nán lóu 。zhū lián shàng yù gōu ,bǎo zhuàn xiāo jīn shòu ,huà gǔ cuī yín lòu 。guān xīn wèi shuǐ ,huí shǒu bìng zhōu 。

guī shān

bó rén xián ,xiū guān guī qù xiào táo qián 。shān fáng xìng yǒu yuán hè zhàn ,shì juàn shū lián 。chí biān cuì xiǎn ,wū jiǎo chuí yáng shān ,shān sè róu lán rǎn 。xián huā diǎn diǎn ,liáng yuè xiān xiān 。

yè yàn

jǐn pái chǎng ,yún bìn fú zuì ròu píng xiāng 。fú róng bèi nuǎn xiāo jīn zhàng ,jiǔ jìn gèng zhǎng 。xīn shēng gǎi lè zhāng ,lián ér chàng ,huā luò qiū jiāng shàng 。yín chán gěng gěng ,yù mǎ dāng dāng 。

tiáo xī yù xuě

shuǐ jīng gōng ,sì wéi tiān shàng yù píng fēng 。héng é suì jiǎn yín hé dòng ,chān jìn chūn hóng 。méi huā zhǐ zhàng zhōng ,xiāng fú dòng ,yī piàn lí yún mèng 。xiǎo lái shī jù ,huà chū yú wēng 。

guī xìng

mù yún zhē ,gù shān qiān lǐ lù tú shē 。piāo líng hú hǎi dé hái shě ,zhěng dùn xiē xiē 。tái huāng zhú jìng xié ,shù lǎo máo tíng jū ,liǔ jiǎn hé huā xiè 。shuāng fēi fěi cuì 。yī mèng hú dié 。

xī xī dào zhōng

xiào xiān rán ,xī xī fēng jǐng jìn xīn tiān 。chū mén biàn shì sān jiā diàn ,lǜ liǔ qīng lián 。xuán tiāo lái yě cài tián ,dù yùn zhuó láo yàn ,zhěng bàn cūn gū zhǎn nǚ 。shuí jiāng cǎo shū ,tí xiàng máo yán 。

ài shān tíng shàng

xiǎo lán gàn ,yòu tiān xīn zhú liǎng sān gān 。dǎo chí shǒu bǎn yí kàn ,róng wǒ tōu xián 。sōng fēng gǔ yàn hán ,xiǎn shàng bái shí làn ,jiāo yǔ shū huā zhàn 。qīng shān ài wǒ ,wǒ ài qīng shān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【双调】殿前欢_次韵桂婆婆原文,【双调】殿前欢_次韵桂婆婆翻译,【双调】殿前欢_次韵桂婆婆赏析,【双调】殿前欢_次韵桂婆婆阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。长安诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.changantheater.com/shi/59684.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语